ของเล่นเด็กอ่อนเสริมพัฒนาการอย่างสมวัย สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับลูกน้อย ( แรกเกิด - 2 ขวบ)

ของเล่นเด็กอ่อนไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นที่ทำให้ลูกน้อยของคุณเพลิดเพลินและใช้เวลาเล่นอย่างสนุกสนานเพียงเท่านั้น แต่ของล่นเด็กเป็นตัวช่วยกระตุ้นเสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส การได้ยิน การมองเห็น และการสื่อสารดังนั้นของเล่นเด็กอ่อนจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในการเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย มีความปลอดภัยพร้อมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างสมวัยมากที่สุดตั้งแต่แรกเกิด

การเลือกของเล่นเด็กอ่อนเสริมสร้างพัฒนาการ


การเลือกของเล่นเด็กอ่อนเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาการอย่างเหมาะสมกับวัย ควรเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่สามารถกระตุ้นได้ทั้งประสาทสัมผัส และเสริมจินตนาการ ฝึกการแก้ปัญหาเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยช่วยอธิบายยอ่างใกล้ชิด


การเลือกของเล่นเด็กอ่อนเสริมสร้างพัฒนาการด้านการมอง การได้ยิน พัฒนากล้ามเนื้อ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ควบคู่กับการพัฒนาร่างกายไปพร้อมกัน โดยการเลือกของเล่นเด็กอ่อนให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 2 ขวบจะต้องวางแผนดังนี้

ของเล่นเด็กอ่อนเสริมพัฒนาการ (0 - 6 เดือน)


ของเล่นเด็กอ่อนสำหรับวัยแรกเกิด ไปจนถึง 6 เดือน จะต้องเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการมองเห็น ของเล่นเด็กอ่อนจะต้องมีโทนสีสันสดใสดึงดูดสายตา เลือกเป็นโมบายห้อยไว้ด้านบนเตียงนอนของลูกน้อย หรือเป็นหนังสือภาพที่มีโทนสีสันชัดเจน


สำหรับหนังสือภาพ คุณพ่อคุณแม่จะต้องอ่านให้ลูกน้อยฟังไปพร้อมๆกันการชี้ชวนให้ดูสีสัน ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้กับลูกน้อย นอกจากนี้ของเล่นเด็กอ่อนที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการได้ยิน ควรเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่เสียงดนตรี หรือของเล่นที่บีบแล้วเกิดเสียง เสริมสร้างพัฒนาการฟังและกล้ามเนื้อ การบังคับนิ้วมือในการจับสิ่งของต่างๆไปพร้อมกัน

ของเล่นเด็กอ่อนเสริมพัฒนาการ (6 - 12 เดือน)


ของเล่นเด็กอ่อนเสริมพัฒนาการสำหรับวัย 6 เดือนถึง 12 เดือน จะต้องเน้นการเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่พัฒนากล้ามเนื้อไปพร้อมกับเสริมประสาทสัมผัส ผิวหยาบ ผิวลื่น ผิวนุ่ม ผิวขรุขระ และที่สำคัญจะต้องเป็นของเล่นที่สามารถหยิบกัดได้ เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มจับของเข้าปากเพราะความอยากรู้ และมีอาการคันเหงือก


ในส่วนของการพัฒนากล้ามเนื้อ ควรเลือกของเล่นเด็กอ่อนประเภทลากจูง เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขนและขา ลองเลือกของเล่นเด็กอ่อนที่เสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหา อย่างเช่น กล่องรูปทรงเรขาคณิตหยอดลงช่องก็ได้ค่ะ สำหรับเด็กในช่วงวัยนี้จะเริ่มเปร่งเสียงอ้อแอ้ๆ คุณพ่อคุณแม่ควรเลืกอหนังสือภาพสักเล่ม คอยสอนให้ลูกน้อยออกเสียงตาม

ของเล่นเด็กอ่อนเสริมสร้างพัฒนาการ (1 - 2 ขวบ)


เด็กในวัยนี้จะเริ่มต้นเดินกันแล้ว การเลือกของเล่นเด็กอ่อนจึงต้องเลือกที่จะสร้างกล้ามเนื้อขาและฝึกการเดิน การบังคับทิศทาง และการทรงตัว ในส่วนของกล้ามเนื้อแขน ให้เลือกของเล่นประเภทตอกหรือตี อย่างเช่นกลองขนาดเล็กหรือระนาด เพื่อการเรียนรู้ความแตกต่างของเสียง ใช้นิ้วมือประสานสัมพันธ์กับดวงตา


และเพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดและการแก้ไขปัญหา ของเล่นรูปทรงเรขาคณิตหย่อนลงกล่องก็ยังสามารถใช้ได้สำหรับเด็กวัยนี้ หรืออาจจะเลือกดินน้ำมันหรือแป้งโด ปั้นรูปทรงเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกสมาธิให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะ และควรเสริมด้วยหนังสือภาพ คอยอ่านให้ลูกน้อยฟังทุกวัน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.